Posts Tagged ‘Natur’

Er du interessert i astronomi?

Det norske Nasjonalbiblioteket har gjort bøker tilgjengelige over Internett – også bøker med opphavsrett. De uten opphavsrett kan lastes ned som pdf-filer, men mange av de med opphavsrett kan leses på nettet i 2 ulike oppløsninger. Jeg har funnet noen av de nyere med opphavsrett, som jeg syns er gode innen fagfeltet astronomi. God fornøyelse!

Bøker om astronomi gratis tilgjengelig på Internett

Verdensrommet av Carole Stott og Clint Twist
Astronomihandboka av Knut B. Aarseth

Berenikes hår av  Alf Modvar

Fakta om rommet av Stuart Atkinson

Lærerveiledning

Damms store bok om universet av Heather Couper og Nigel Henbest

Sol og måne

Det første mennesket på månen av Barbara Hehner

Månen av Heather Couper og Nigel Henbest

Trusselen fra universet av Nils Petter Thuesen

Challenger – en organisert katastrofe av Claus Jensen

Grunnbok Fysikk 3FY

Earthcaching er en fantastisk ting !

Eartchcaching er en fantastisk ting fordi det gir muligheten for å lage en lærerik, interaktiv og virtuell lokalitet ute! Det gir igjen uante muligheter for formell og uformel undervisning i geofag, men rummer også andre fagdisipliner som for eksempel biologi.

Hva er earthcacing egentlig?

Earthcaching er geocaching, men på på et “høyere” undervisningsnivå – Under besøket på lokaliteten skal de besøkende gjøre oppgaver, som de etterfølgende kan sende inn til utvikleren av lokaliteten. Det skal heller ikke være en boks eller skilt i forbindelse med Earthcaching – lokaliteten er helt “virtuell” – bare koordinater. Dette gjøre at muligehtene for utvikling av geocachelokaliteter kan la seg gjøre plasser hvor det ikke er ønsket å ha fysiske markeringer i terrenget.

Hvem lager Earthcache lokaliteter?

Det kan alle i prinsippet gjøre, men hvis de skal koples til det etablerte Earthcache nettverket må de oppfylle bestemte kriterier. Jeg har forsøkt å oversette reglene til norsk. Hvis du har noe å kommentere på oversettelsen – så er jeg veldig interesseret!

Vær varsom når du utvikler en Earthcache lokalitet – en ting som nemlig er viktig ved Earthcache lokaliteter - er at de skal etterlades som før besøket, derfor er det også viktig å velge lokaliteter som tåler et større besøkstrykk enn nåværende – hvis earthcache lokaliteten skulle gå hen og bli en suksess.

 Finne Earthcache lokaliteter

Da kan du gå inn på  earthcache.org, klikk på EarthCache Sites for Teachers i venstre meny, velg å vise 200 lokaliteter om gangen. Da vil Danmark være på side 6, Island på side 11, Norge på side 13 og Sverige på side 15. Langt de fleste av lokalitetene er fra USA, men det er også mange fra Canada, Tyskalnd og UK.

God fornøyelse!

Da jeg var barn adopterte vi en kråkeunge “Elvira Madigan” midlertidig – den ble sat ut etter noen ukers opphold i familien min. Kontakten med Elvira gjorde at da min sønn fant en kråkeunge – “Lille Kråke” - på bakken for noen år siden tok vi den i midlertidig adopsjon – den ble sendt tilbake til kråkeforeldrene etter et kort opphold hos vår familie.

At kråkefugler er smarte fant jeg ut av gjennom mitt kjennskap med “Elvira” og “Lille Kråke”. At de blir betraktet som skadedyr og irriterende av mange folk tyder også på at de er ganske smarte/tilpasningsdyktige.

Nå har forskere også bevist at de er det. Undersøkelsen er dog ikke om arten Kråke som mine to kråker var, men en av de andre arter i kråkefamilien - og utgangspunktet for utforskningenav fuglenes evner var en av Æsops fabler.

Men hva er Æsops fabler?

I Wikipedia sin forklaring er Æsops fabler dyrefortellinger fra det antikke Hellas for mer enn 2500 år siden. De fleste kjenner nok til historien om skildpadden og haren som springer om kapp, hvor den indbilske haren taper kappløpet. Den fabel som forskeren handler om en tørst kråke og en vannkanne. Du kan lese denne fabelen på svensk på Prosjekt Runeberg eller lese/lytte til den på engelsk på Project Gutenberg.

Se video om Kloke kråkefugler  YouTube og vurder selv om du syns den er smart eller ei.

Et annet eksempel på at kråker er smarte:

Hvor stein i balanse kommer fra

Jeg har forsøkt å finne ut hvor aktiviteten steinbalanse kommer fra. Det som jeg har funnet ut via Internett er at opphavet er en del av Zenbuddismen, men om det er korrekt, det er jeg usikker på.

Men stein i balanse skal også være en del av den opprinnelige kulturen til inuitter og på Hawaii.

Hvorfor er steinbalansering spennende?

Jeg syns at steinbalansering er spennende for det er enkelt, alle kan gjøre det (selv om ikke alle gør det) og aktiviteten er å gjøre noe motsatt. Jeg skal forsøke å forklare hva jeg mener… I modsatt rekkefølge…

Stein er noe av det mest solide som finnes i naturen – og alle erfarer fra de er helt små at stein faller ned – i luft og i vann – at tyngdekraften gjør seg gjeldende. Steinbalansering er å gå mod naturkraftene! Ikke på lang sikt – for da vil de alltid vinne, men på kort sikt – for en stund.

Alle kan lage steinbalansering hvis de ønsker det. De kan gjøre det med små stein – eller store stein. De kan gjøre det i hagen, på stranden, i skogen, på fjellet, i byen. Man kan bruke de stein som er på lokaliteten eller medbringe egne stein på for eksempel en markedsdag til oppvisning.

At kunst er enkelt, er etter min mening et positivt trekk. Enkel kunst er det mest attraktive. Jeg syns det er en fordel om kunst er folkelig – til for alle – i stedet for bare for en (selv-)utnevnt elite. Og steinbalansering har dette i seg!

Steinbalanse kunstnere

Det finnes flere steinbalanse kunstnere på Internett:

En av dem er Bill Dan – en indonesisk innvandrer i San Fransisco. Han er skulptør og performance kunstner.

Bill Dan sin offisielle hjemmeside

Film på Youtube om Bill Dan i aktivitet

Link om steinbalansering

Steinbalansering på Wikipedia

Chris Corrugan sin hjemmeside

Sikkerhet og steinbalansering

Jeg må komme innen om sikkerhet i forbindelse med steinbalansering. Jobber du med små stein, er sikkerhet ikke noe problem, men jobber du med store stein er det god praksis å ta bilde av skulpturen mens den balanserer for å ta den ned når du dra fra lokaliteten. Da vil hverken dyr eller mennesker komme til skade når steinene faller. For de vil falle! Tyngdekraften kommer ingen utenom!

Steinbalansering og etikk i naturen

Kunsten å ferdes i naturen og bruke den er også å etterlate den som da du kom. Legg steinene tilbake hvor du tok dem!

HDR bilder (High Dynamic Range) er foto som er tatt sammen er satt sammen etter på. Teknikken gir et spesielt bilde som spesielt til landskapsbilder gjør at de blir mye mer dramatiske… Det er så spørsmålet om man liker det…

Teknikken krever:

  • Sett kameraet på BKT (Dette kan jeg både på mitt Nikon Coolpix P5000 og mitt Olympus E-520)
  • Bruk stativ eller støtt kameraet mot noe bildeutsnittet blir helt like
  • Bruk helst Konstant-knappen

Her er tatt 3 bilder av sanddynene fra Orrestranden i dag
- et landskap som ikke er så lett å fotografere..

Bilde 1 (-1 ev):
Bilde 2 (0 ev):
Bilde 3 (+1 ev):

Og det ferdige HDR-bildet:


Jeg bruker programmet Photomatix til fremstilling av HDR-bildet. Jeg er ennå en ren novise på innstillingene…


Jeg var på kveldstur med hunden i går ved Frøylandsvannet. Er som alltid på fotojakt etter mønstre i naturen. Vind og bølger har vært harde ved vinterstandene til takrørene – og isen hadde fanget dem i et flott mønster…
Apropos takrør (Phragmites australis) – så er det mangel på takrør i Danmark – til taktekking – pga. at leveransene er blitt både dyrere og av dårligere kvalitet fra Polen. De dansk taktekkerne vil prøve ut forsøk med selv å dyrke elefantgress som erstatningsmateriale.
Les artikkel fra “Ingeniøren”.
Mer om elefantgress på Wikipedia

Saken i Dagbladet: http://www.dagbladet.no/nyheter/2009/01/02/560471.html
Diskusjon på foto.no: http://foto.no/cgi-bin/diskusjon/lesTraadHier.cgi?id=384360#t384381

Etiske diskusjoner er alltid spennende fordi det ikke er fasit.
Etiske diskusjoner er alltid spennende fordi det ikke er fasit, men også fordi du som person er nødt til å ta stilling – eller i all fall prøve på det.

Som jeg ser det er det to nivåer i diskusjonen om åtefotografering:
- Den fotografisk-etiske delen: Hvor går grensen mellom “manipulerte” bilder og “riktige” naturfoto?
- Den human-etiske delen: Hvilke slags åte går greit å tiltrekke seg dyr med?

Den fotografisk-etiske delen: Når jeg tar bilder av planter vil jeg prøve på å få en så rolig bakgrunn som mulig og få et godt bilde av planten på samme tid. Den rolige bakgrunnen vil da gi en større konsentrasjon om den ”historien” jeg gjerne vil fortelle med bildet – nemlig planten. Da vil jeg flytte kameraet rundt, men jeg ville også kunne plukke tørre gule gresstrå i bakgrunnen som ellers ville forstyrrer.
Å flytte kameraet rundt er vel definitivt ikke fotomanipulasjon – det er fotografering – men fjernelse av gresstråene da?
Hvor går grensen mellom det å ta et foto og fotomanupulasjonen? Et bilde vil vel alltid bare være et utvalg av verden?

Personlig kunne jeg godt tenke meg å smøre noe “godt for sommerfugler” på en trestamme eller plante flere sommerfuglebusker for å lokke til sommerfugler. Men om det er naturfoto hvis jeg fotografer dem? Det er jeg usikker på…

Foreningen Biofoto sine retningslinjer for åtefotografering: http://www.biofoto.no/news.asp?id=230
Wikipedia om fotomanipulasjon: http://no.wikipedia.org/wiki/Fotomanipulasjon

Den humanetiske delen:
Hva er forskjellen på å legge ut som åte:
• En hjort
• En gris
• En fisk
• Sukkerblanding
• Fuglefrø

Her spiller inn vår forhold til åtet og formålet med åtet.
For de fleste mennesker er det en ganske stor forskjell på fuglefrø og et dødt dyr.

La oss ta fuglefrø på fôrbrettet. Jeg kjenner ingen som syns det er etisk uforsvarlig å legge ut fuglefrø med det formålet å gi fuglene mat om vinteren, men naturfotografisk er står fôrbrett-bilder ikke i høy kurs hos naturfotografer. Hvorfor ikke? Fordi situasjonen er iscenesatt og er kraftig menneskepåvirket.
Hva er forskjellen på fôrbrett- og kadaver-åter? Rovfuglenes dramatikk – tror jeg – og menneskers forhold til dyret (hjorten).
Samt med muligheten af salg av bildene og deres dramatikk?

Løsningen kan være ærlighet og metadata
Løsningen kan være ærlighet og metadata – og derfor ikke helt 100 % gjennomførlig, men kan langt på vei praktiseres.

Fra den digitale kartverden: Kartobjektenes kvalitet i en kartfil avhenger av at det følger med metadata – dvs. data om dataene. Et enkelt eksempel er dato. Kartobjektenes kvalitet avhenger av datoen. Det er stor forskjell på registerte bygninger i kommunen X i 1965 og i 2008. Jo flere metadata – jo større kvalitet.
Det samme kan brukes på naturfoto. Jo mer du vet om bildet – jo høyere kvalitet. Men her der det lite eller ingen tradisjon for metadata utenom de rent tekniske exif-data. Især seriøse naturfotografer (på alle nivåer) bør opplyse hvordan de har tatt deres bilder hvis de videreformidles. Evt. kan fotoforeninger gi retningslinjer for hvilke metadata som bør følge med et bilde for deres medlemmer – det ville være en start.

Ærligheten beskriver seg selv – overalt hvor det er konkurranse og prestisje lider ærligheten tap. I fotografenes verden er det mye av dette – miljøet bidrar selv til det med en uendelig rekke av konkurranser og prestisje i form av å vinne dem.

En ting jeg ikke har sett på diskusjonene i den aktuelle saken er fotografens ønske om å være anonym. Hvorfor vil han være det? Hvorfor kan han ikke stå frem med navn? Fordi han vil miste prestisje og bli betraktet som uærlig? Jeg lurer bare…

Gyldendals Store konversasjonsleksikon 1972, spalte 1106, bind 4 (M-R):

av latin: “nature, egentlig det som er født”.

Det er flere betydninger:
1) Alt som gud har skapt
2) De anorganiske materielle tingene
3) Alt som eksisterer unntatt mennesket
4) Tingenes egentlige vesen eller beskaffenhet, det som gjør dem til hva de er
5) Menneskets natur: anlegg, karakter, medfødte og ervervede egenskaper hos en person
6) (Geografisk) Et lands beskaffenhet
7) (filosofisk) Den sansbare materielle verden i motsetning til den åndelige. Spinoza bruker naturen om universet som helhet, andelig og materielt.

Formidling av natur – men hvorfor kan folk ikke bare selv gå ut i naturen? Det kan alle selvfølgelig gjøre, men naturformidling handler om å lære å se, høre og forstå det du kan oppleve i naturen. Vi ferdes veldig forskjellig i naturen – noen går med nesen nede i bakken, andre med nesen opp, mens andre ser nesten ingenting fordi de snakker hele tiden.Men vi er forskjellige mennesker og ferdes derfor på forskjellige måter i skog, strand og mark. Og sådan skal det forsette med å være! Men vi kan lære av hverandre – og det er her naturformidling kommer inn i bildet.

Fra fotoutstillingen “Detaljer fra Flørli”:

“Når man kommer seilende inn gjennom Lysefjorden til Flørli er det en storslått natur som møter en. Høyt, dypt og langt. Akkurat som vanndråper som blir til en foss består denne imponerende naturen av detaljer som samles.

Jeg har vært så heldig å ha vært en del på Flørli de siste årene – og er blitt mer og mer betatt av alle de små tingene som også er her – som er en del av denne spesielle naturen. Det er noen av disse detaljene jeg gjerne vil vise og fortelle om i denne fotoutstillingen. Alle bildene er tatt på Flørli – rundt omkring i bygda i løpet av våren 2008.

Når vi går ned i detaljenivå er det ingenting på Flørli som ikke finnes andre steder – vannkraftverk finnes mange steder i Norge, trapper er en gammel, gammel oppfinnelse, Lysefjorden er som andre norske fjorder full av bratte fjellsider og dyre- og planteartene her er ikke spesielle for Flørli – de finnes mange andre plasser i verden.

Men samlet – kombinasjonen av alle de naturlige og de menneskeskapte detaljene – til det som blir til Flørli – er ganske så unik!

Utstillingen er en oppfordring til å legge merke til noen av disse detaljene – eller gjerne helt andre detaljer på Flørli – samtidig med den storslåtte naturen!”

Les teksten til de ulike fotografiene HER

Dette er en blogg om naturformidling - formidling av natur og naturfag - herunder planter, dyr, naturfotografering, geologi, GIS, GPS, vær, kulturhistorie og menneskets opplevelse av og plass i naturen, samt eksperimenter innen realfag.
Om Hanne Madsen
Jeg er utdannet geolog og jobber som museumslektor. Jeg bor i Norge, men er dansk. På fritiden har jeg firmaet "Naturformidling Hanne Madsen". Her gjennom tilbyr jeg salg av naturfoto, ulike kurs, foredrag, artikler om natur samt guidet turer i både Norge og Danmark. Kontakt: hanne.madsen(at) naturformidling.com
Kalender
December 2018
M T W T F S S
« Oct    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Slideshow